Project CLUST-AIR
2012-04-04
Udruženje vazduhoplovne industrije Srbije – UVIS ušlo je u Projekat CLUST-AIR koji je incirala Konsultantska kompanija „Area Europa“ iz Bolonje uz partnere iz 8 zemalja Jugoistočne Evrope, sa namerom da se konkuriše za sredstva IPA fondova Evropske Unije.
 
Ovaj projekat ima ambiciju da poboljša okvirne uslove za inovacije u aeronautičkim klasterima koji su reprezenti malih i srednjih preduzeća jugoistočne Evrope. Očekuje se da će se ovim postići razvijanje konkurentnih, visokoinovativnih klastera vazduhoplovne i kosmičke industrije i njihovo prerastanje u transnacionalne klastere.
 
Razvoj održivih i konkurentnih modela klastera MSP-a je od velike važnosti za proklamovanu politiku Evropske unije u pogledu inovacija i regionalnog razvoja.
 
Ciljevi Projekta CLUST-AIR su:
 1. prikupljanje informacija, razmena ideja i mapiranje postojećih aeronautičkih klastera;
 2. uspostavljanje transnacionalnih klastera koje će činiti klasteri koji učestvuju u partnerstvu;
 3. kolaborativni transnacionalni projekti između klastera, uključujući istovremeno privredne subjekte, istraživačke i naučne centre na razvoju novih prototipova vazduhoplova, sklopova, podsklopova i vazduhoplovne opreme.

Očekivani rezultati Projekta CLUST-AIR:
 1. rast novih i postojećih preduzeća u aeronautičkom sektoru i konsolidacija klastera;
 2. snažan razvoj transnacionalne saradnje i transfer tehnologija;
 3. povećanje podobnosti regiona u smislu inovativnosti ekonomije i naučnih istrživanja;
 4. privlačenje stručnjaka sa odgovarajućim veštinama i kvalifikacijama bitnim za aeronautički sektor;
 5. pozitivni efekti na ekonomiju u ostalim industrijskim granama;
 6. unapređenje razvoja i upravljanja u klasterima MSP-a drugih industrijskih grana;
 7. razvoj zelenih tehnologija u avioindustriji;
 8. razvoj platforme za transnacionalnu saradnju klastera u cilju daljeg razvoja održivih tehnologija u avioindustriji.

Projektni partneri
 1. Provincija “Forli-Cesena” (Italija – glavni partner)
 2. Fakultet za kosmička i solarna zemaljska istraživanja (Bugarska)
 3. Odsek za vazduhoplove i brodove na Univerzitetu tehnologije i ekonomije u Budimpešti (Mađarska)
 4. Federacija austrijske industrije (Austrija)
 5. Agencija za razvoj (Slovenija)
 6. Nacionalni institut za svemirska istraživanja “Elie Carafoli” (Rumunija)
 7. Fakultet mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska)
 8. Udruženje vazduhoplovne industrije Srbije – UVIS (Srbija)
 9. Mala poslovna komora Republike Makedonije (Makedonija)