Najava za IV Konferenciju DANI KLASTERA
2013-03-04

                                                                                            

 

     Nakon uspešne realizacije III Balkanske konferencije DANI KLASTERA u Nišu održanoj 2012. godine i pisma o namerama u vezi DANA KLASTERA 2013. u Sofiji Asocijacije bugarskih klastera - ABC, Kuća klastera započinje aktivnosti u vezi pripreme IV konferencije klastera balkanskih zemalja.


     Od tada do danas održana su dva susreta rukovodstava bugarskih klastera i Kuće klastera pri čemu je dogovoreno da će na pripremi i realizaciji IV Konferencije vodeći partneri biti ABC i Kuća kalstera, kao i da će Konferencija, osim područja Balkana, pokrivati i region Crnog mora.


    Cilj IV Konfrencije biće okulpljanje više od 50 balkanskih asocjacija, predstavnika institucija vlasti i podrške sektoru MSP, finansijskih organizacija i donatora radi kreiranja povoljnog ambijenta za razvoj klastera na ovom području, razmene znanja i iskustava i efikasnijeg međuklasterskog povezivanja.


    Krajem marta planirano je i potpisivanje finalnog projektnog predloga i Sporazuma o saradnji u vezi održavanja IV Konferencije Balkansko crnomorske konferencije DANI KLASTERA u Nišu  od 31. oktobra do 01. novembra 2013. godine.


    Trogodišnje zalaganje tima Danskog programa za lokalno ekonomski razvoj na Balkanu LEDIB i Kuće klastera na uspostavljanju i razvoju DANA KLASTERA u Nišu, rezultiralo je time da će se budući DANI KLASTERA realizovati širom Balkana i crnomorskog regiona na osnovu inicijative klasterskih organizacija sa tog prostora. Shodno tome, DANI KLASTERA od Balkanske konferencije klastera postaju Balkansko crnomorska klasterska konferencija.