TESLION
NIKOLA TESLA
- Biografija -

 
 
     Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu (Lika), od oca Milutina, sveštenika Srpske pravoslavne crkve, i majke Đuke, koja potiče iz svešteničke porodice.
 
 
 
 
    Osnovnu školu pohađao je u Smiljanu i Gospiću (1862-1866), Nižu realnu gimnaziju u Gospiću (1866-1870) a Višu realnu gimnaziju u Karlovcu (1870-1873). Studira na Politehničkoj školi u Gracu (1875-1878), a 1880. godine nastavlja studije u Pragu.
 
     U periodu od 1881. do 1882. godine Tesla radi u Telegrafskom zavodu u Budimpešti, gde usavršava telefonski pojačavač. A to je i period kada dolazi na ideju o obrtnom magnetnom polju.
 
    Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz gde radi kao inženjer u Edisonovoj Električnoj kompaniji na poslovima unapređenja električne opreme. Kompanija ga već 1883. godine upućuje na rad u Strazburu i pravi prvi indukcioni motor.
 
    Godine 1884. Tesla se seli i u Ameriku, prihvata posao u sedištu Edisonove kompanije i započinje pronalazački rad. To je izuzetno plodan period njegovog stvaralaštva kada otkriva sistem naizmenične struje.
 
    Tesla prekida saradnju sa Edisonom 1885. godine i osniva sopstvenu kompaniju "Tesla Arc & Light Co.". Konstruiše motore i generetore naizmenične struje i energije.
 
    Svoj prvi patent "Komutator za električne dinamo-mašine" prijavljuje Američkom patentnom zavodu 1887. godine, a najznačajnije pronalske iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja i prenosa energije patentira u periodu od 1887. do 1890. godine.
 
 
 
 
      Nakon ušpesnih istraživanja naizmeničnih struja visoke učestanosti, Tesla održava predavanje pred Američkim institutom elektroinženjera 1891. godine na temu “Eksperimenti sa naizmeničnim strujama vrlo visokih frekvencija i njihova primena u vestačkom osvetljenju”.
 
     Prilikom trodnevnog boravka u Beogradu 1892. godine obraća se čuvenim pozdravnim govorom studentima i profesorima Velike škole (današnji Rektorat).
 
    Od 1893. do 1895. godine uspešno proizvodi struju od million volti, bavi se sinhronizacijom električnih kola i rezonatorima, kao i bežičnim prenosom električne energije i prenosom radio-talasa.
 
      U saradnji sa Vestinghausovom kompanijom, 1896. godine realizuje prvu centralu na Nijagarinim vodopadima, koja funkcioniše po modelu njegovog sistema polifaznih struja. Struja je distribuirana do grada Bafala.
 
     Prvi patent iz oblasti radio-tehnike prijavljuje 1897. godine, a već 1898. godine vrši i prvi javni eksperiment sa radio-upravljanim brodom, čime je postavio temelje za razvoj robotike.
 
       Godinu dana vrši eksperimente u Koloradu Springsu (1899-1900) gde je, boraveći u laboratoriji na 2000m nadmorske visine, vršio elektronska pražnjenja od više miliona volti. Dokazao je da je Zemlja dobar provodnik energije tvrdeći da u njoj postoje stacionarni (stojeći) talasi.
 
 
Laboratorija u Kolorado Springsu
 
 
    Gradio je Svetsku radio stanicu sa visoko-antenskim tornjem na Long Ajlendu kraj Njujorka (1901-1905) u cilju bežicnog prenosa energije.
 
 
Wordenklajf kula
 
 
      Tesla umire 7. januara 1943. godine u Njujorku.
 

 
 
Proslava DANA NIKOLE TESLE (10.07.2012.)

 


 
STRANA U PRIPREMI