CILJEVI

Glavni ciljevi Udruženja vazduhoplovne industrije Srbije su sledeci:

 1. Uspostavljanje i dalje razvijanje saradnje među članovima Udruženja;
 2. Zajednička promocija srpske vazduhoplovne industrije kao celine;
 3. Zajednički nastup na postojećem svetskom tržištu vazduhoplovne industrije i osvajanja novih;
 4. Aktivna pomoć u uspostavljanju saradnje sa stranim partnerima;
 5. Udruživanje i aktivna saradnja sa vazduhoplovnim asocijacijama, strukovnim Udruženjima, klasterima proizvođača vazduhoplova, vazduhoplovnih delova i opreme i drugim privatnim ili državnim, odnosno vladinim i nevladinim vazduhoplovnm subjektima u zemlji i inostranstvu;
 6. Negovanje vazduhopovnih tradicija;
 7. Zaštita životne sredine i razvijanje svesti o sadržini  i zaštiti ekoloških ljudskih prava.Radi  ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Prikuplja i obrađuje naučnu  i  stručnu  literaturu iz sfere vazduhoplovstva;
 2. Organizuje, samo ili zajedno sa drugim  vazduhoplovnim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge  oblike edukacije iz sfere vazduhoplovstva;
 3. Daje inicijativu za osnivanje specijalizovanih vazduhoplovnih institucija koje će se baviti i sertifikacijom vazduhoplovnih proizvoda;
 4. Daje  inicijativu za osnivanje i organizaciju vazduhonlovnih školskih ustanova kao i organizaciju specijalističkih stručnih školovanja za sve oblasti vazduhoplovstva;
 5. Daje inicijativu i aktivno učestvuje u obeležavanju značajnih godišnjica srpskog, evropskog i svetskog vazduhoplovstva;
 6. Osniva i organizuje posebne sektore, klubove i grupe u okviru Udruženja, za negovanje vazduhoplovnih običaja i tradicije, razvoj i unapređenje  vazduhoplovnog sporta, organizaciju vazduhoplovnih manifestacija i sl.;
 7. Objavljuje knjige, stručne i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na vazduhoplovnu industriju i vazduhoplovstva kao celinu;
 8. Izrađuje  internet  i druge stručne prezentacije, reklamni  i promotivni materijal  iz sfere vazduhoplovstva  i sl .
 9. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu  koja su na bilo koji način povezana sa vazduhoplovstvom.