STATUT

    U skladu sa odredbama cl. 10., 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Osnivačkoj Skupštini Udruženja vazduhoplovne industrije Srbije "UVIS", održanoj 17. aprila 2010 godine, usvojen je Statut Udruženja Vazduhoplovne Industrije Srbije.

 

     Ovim statutom uređuje se naziv i sedište Udruženja, ciljevi i delatnost, definicije, članstvo, unutrašnja organizacija, organi upravljanja i kontrole, unutrašnji akti, finansiranje i poslovanje, javnost rada, prestanak rada i drugi odnosi od značaja za rad Udruženja.

 

     Statut možete skinuti u pdf formatu klikom ovde.